Zámek: Chotkové

Chotkové spojení se zámkem Kačina:

Jan Rudolf Chotek (17. 5. 1748 Vídeň, zemřel 26. 8. 1824 Vídeň)

Stavebník Kačiny, největšího empírového zámku v českých zemích, který nechal postavit v letech 1802 až 1822 na svém novodvorském panství. Zakladatel rozsáhlého přírodně krajinářského parku, obklopujícího nové reprezentativní sídlo rodu Chotků. Jan Rudolf Chotek byl vzdělaným kariérním politikem a úředníkem. Seznam funkcí, jimiž ho pověřili habsburští panovníci, působí impozantně: dvorní rada v haličském referátu Česko-rakouské  dvorské kanceláře (od r. 1776), prezident komise pro knižní cenzuru (od 1781 do 1782), prezident Dvorské komory (1782, 1791 až 1792), kancléř Česko-rakouské dvorské kanceláře a Sjednocené dvorské kanceláře (1782 až 1789), nejvyšší purkrabí Českého království a prezident Zemského gubernia (1802 až 1805) a konferenční ministr (1805 až1810). Roku 1808 byl jmenován rytířem Řádu zlatého rouna. Jako představitel osvícenské aristokracie podporoval rozvoj věd a umění a byl v kontaktu s řadou významných osobností vědeckého a kulturního světa. V letech 1804 až1824 stál v čele Královské české společnosti nauk. Vedle stavby Kačiny a velkolepých úprav okolní krajiny se zasloužil o rozsáhlou přeměnu veltruského zámeckého parku do podoby tzv. okrasného statku.

 Jindřich Chotek (26. 5. 1802 Praha, zemřel 24. 12. 1864 Praha)

Syn Jana Nepomuka Chotka a vnuk Jana Rudolfa Chotka, jenž se po smrti svého děda stal univerzálním dědicem chotkovských statků. Ve spolupráci s významným agronomem Antonínem Emanuelem Komersem zefektivnil fungování novodvorského i veltruského velkostatku. Období hospodářské prosperity a dostatek finančních prostředků umožnily další rozvoj Veltrus a Kačiny. Za Jindřicha Chotka byla na zámku Kačina dostavěna knihovna a divadlo. Dne 9. listopadu 1851 se u příležitosti slavnostního otevření kačinského divadla odehrála tři představení, v nichž vystupovali rovněž Jindřichovi synové Rudolf Karel (1832 až 1894), Emerich (1833 až 1911) a Ferdinand (1838 až 1913). 

 Rudolf Karel Chotek (23. 6. 1832 Praha, zemřel 1. 10. 1894 Gád)

Nestarší syn Jindřicha Chotka se ujal správy chotkovského dominia v roce 1864. V mládí byl Rudolf Karel Chotek nadšeným milovníkem divadla a pro kačinské divadlo napsal několik dramatických her a komedií. Jako první z rodu Chotků neusiloval o úřední kariéru a naplno se věnoval zemědělskému podnikání. Aktivně působil v mnoha odborných agronomických organizacích: Hospodářském spolku pro Království české, Matici rolnické a Hospodářském spolku v Kutné Hoře, jenž byl až do roku 1868 místní pobočkou Vlastenecké hospodářské společnosti. Jeho podnikatelské aktivity se neomezovaly pouze na oblast zemědělství. Vykonával post prezidenta v Prvním českém vzájemném ústavu pojišťovacím a Pražsko-duchcovské dráze a byl členem správní rady soukromé Rakouské severozápadní dráhy. Velká hospodářská krize, kterou v roce 1873 odstartoval krach vídeňské burzy, tvrdě zasáhla agrární sektor v celém Rakousko-Uhersku. V jejím důsledku musel Rudolf Karel Chotek přikročit k postupnému rozprodeji a propachtování chotkovského velkostatku. Roku 1884 zemřel jeho jediný syn Jan Rudolf (1865?1884) a s touto tragickou ztrátou se po zbytek života nedokázal vyrovnat. Synova smrt navíc prohloubila vzájemné odcizení s manželkou Marií Terezií z Auerspergu (1837 až 1888). Vedle toho se u něho projevily příznaky duševní choroby, která zřejmě způsobila, že začal žít nezodpovědným způsobem života. Když byla v roce 1889 kvůli špatnému hospodaření uvalena zemským soudem sekvestrační správa na celý chotkovský majetek, začali ostatní členové hraběcího rodu usilovat o postavení Rudolfa Karla pod kuratelu. V roce 1890 byl soudem označen za marnotratníka a zbaven veškerého majetku, který přešel na jeho mladšího bratra Emericha Chotka. Krátce před koncem svého života se Rudolf Karel Chotek oženil s mladičkou uherskou šlechtičnou Claudinou von Gudenus (1871 až 1949).

 Emerich Chotek (3. 12. 1833 Praha, zemřel 12. 4. 1911 Volšovy)

Druhorozený syn Jindřicha Chotka byl posledním vlastníkem Kačiny pocházejícím z rodu Chotků. Jelikož nemohl disponovat s rodovým pozemkovým majetkem, hospodařil od roku 1869 v Aigen u Salcburku. Situace se změnila v roce 1890, kdy po uvalení kurately na Rudolfa Karla Chotka stanul v čele chotkovského velkostatku. V roce 1869 uzavřel sňatek s Julií Henriettou Thun-Hohenstein (1848 až 1889). Jelikož z manželství nevzešel žádný potomek, rozhodl se Emerich odkázat novodvorskou část chotkovského dominia Quidovi Thun-Hohenstein, jenž byl synem jeho sestry Karoliny Chotkové (1846 až 1933), zatímco veltruský fideikomis převzal Emerichův mladší bratr Arnošt Chotek (1844 až 1927).

 Quido (Guido) Thun-Hohenstein (11. 2. 1873 Trento, zemřel 2. 3. 1955 Trento)

Nejstarší ze tří synů hraběnky Karoliny Thun-Hohenstein (rozené Chotkové) a Emanuela Maria Thun-Hohenstein (1836 až 1888). Poslední aristokratický majitel zámku Kačina. Když v roce 1911 zemřel Emerich Chotek, získal novodvorské panství jeho synovec Quido Thun-Honstein. Pokračující úpadek novodvorského velkostatku urychlila 1. světová válka a po vzniku samostatného Československa realizace první pozemkové reformy. Nepříznivý ekonomický vývoj umocňovala trvalá nepřítomnost nového majitele, který raději pobýval v cizině a o řešení hospodářských problémů projevoval minimální zájem. Ve dvacátých letech 20. století začal Quido Thun-Hohenstein odprodávat některé nemovitosti. Roku 1932 se dostala do konkursu zbývající část novodvorského velkostatku, včetně impozantní budovy zámku Kačina. Quidova životní pouť skončila v rodné Itálii v roce 1955.

Novinky
Dočasné uzavření zámku

  Od 12. 3. 2020 je NZM Kačina uzavřeno z důvodu ochrany před šířením nákazy virem Covid-19 V souvislosti s nařízením vlády o zrušení všec...

Kačina dokořán - zrušeno

zámek Kačina se tradičně zapojí do celorepublikové akce Brány památek dokořán. Letos se trojice speciálních prohlídek zaměří na prezentaci j...

Novinky pro sezónu 2020

 Zámek Kačina se pro návštěvníky otevře již v sobotu 28. března a v neděli 29.března. V sezóně 2020 Vás čekají nejen nové výstavy, ale také ...

VŠECHNY NOVINKY
Rychlý kontakt
Zámek Kačina,
Muzeum českého venkova
Svatý Mikuláš 51
28401 Kutná Hora

tel.: 327 571 170, 602 187 700
E-mail: nzm.kacina@nzm.cz