Zámek: Chotkové

Chotkové spojení se zámkem Kačina:

Jan Rudolf Chotek (17. 5. 1748 Vídeň, zemřel 26. 8. 1824 Vídeň)

Stavebník Kačiny, největšího empírového zámku v českých zemích, který nechal postavit v letech 1802 až 1822 na svém novodvorském panství. Zakladatel rozsáhlého přírodně krajinářského parku, obklopujícího nové reprezentativní sídlo rodu Chotků. Jan Rudolf Chotek byl vzdělaným kariérním politikem a úředníkem. Seznam funkcí, jimiž ho pověřili habsburští panovníci, působí impozantně: dvorní rada v haličském referátu Česko-rakouské  dvorské kanceláře (od r. 1776), prezident komise pro knižní cenzuru (od 1781 do 1782), prezident Dvorské komory (1782, 1791 až 1792), kancléř Česko-rakouské dvorské kanceláře a Sjednocené dvorské kanceláře (1782 až 1789), nejvyšší purkrabí Českého království a prezident Zemského gubernia (1802 až 1805) a konferenční ministr (1805 až1810). Roku 1808 byl jmenován rytířem Řádu zlatého rouna. Jako představitel osvícenské aristokracie podporoval rozvoj věd a umění a byl v kontaktu s řadou významných osobností vědeckého a kulturního světa. V letech 1804 až1824 stál v čele Královské české společnosti nauk. Vedle stavby Kačiny a velkolepých úprav okolní krajiny se zasloužil o rozsáhlou přeměnu veltruského zámeckého parku do podoby tzv. okrasného statku.

 Jindřich Chotek (26. 5. 1802 Praha, zemřel 24. 12. 1864 Praha)

Syn Jana Nepomuka Chotka a vnuk Jana Rudolfa Chotka, jenž se po smrti svého děda stal univerzálním dědicem chotkovských statků. Ve spolupráci s významným agronomem Antonínem Emanuelem Komersem zefektivnil fungování novodvorského i veltruského velkostatku. Období hospodářské prosperity a dostatek finančních prostředků umožnily další rozvoj Veltrus a Kačiny. Za Jindřicha Chotka byla na zámku Kačina dostavěna knihovna a divadlo. Dne 9. listopadu 1851 se u příležitosti slavnostního otevření kačinského divadla odehrála tři představení, v nichž vystupovali rovněž Jindřichovi synové Rudolf Karel (1832 až 1894), Emerich (1833 až 1911) a Ferdinand (1838 až 1913). 

 Rudolf Karel Chotek (23. 6. 1832 Praha, zemřel 1. 10. 1894 Gád)

Nestarší syn Jindřicha Chotka se ujal správy chotkovského dominia v roce 1864. V mládí byl Rudolf Karel Chotek nadšeným milovníkem divadla a pro kačinské divadlo napsal několik dramatických her a komedií. Jako první z rodu Chotků neusiloval o úřední kariéru a naplno se věnoval zemědělskému podnikání. Aktivně působil v mnoha odborných agronomických organizacích: Hospodářském spolku pro Království české, Matici rolnické a Hospodářském spolku v Kutné Hoře, jenž byl až do roku 1868 místní pobočkou Vlastenecké hospodářské společnosti. Jeho podnikatelské aktivity se neomezovaly pouze na oblast zemědělství. Vykonával post prezidenta v Prvním českém vzájemném ústavu pojišťovacím a Pražsko-duchcovské dráze a byl členem správní rady soukromé Rakouské severozápadní dráhy. Velká hospodářská krize, kterou v roce 1873 odstartoval krach vídeňské burzy, tvrdě zasáhla agrární sektor v celém Rakousko-Uhersku. V jejím důsledku musel Rudolf Karel Chotek přikročit k postupnému rozprodeji a propachtování chotkovského velkostatku. Roku 1884 zemřel jeho jediný syn Jan Rudolf (1865?1884) a s touto tragickou ztrátou se po zbytek života nedokázal vyrovnat. Synova smrt navíc prohloubila vzájemné odcizení s manželkou Marií Terezií z Auerspergu (1837 až 1888). Vedle toho se u něho projevily příznaky duševní choroby, která zřejmě způsobila, že začal žít nezodpovědným způsobem života. Když byla v roce 1889 kvůli špatnému hospodaření uvalena zemským soudem sekvestrační správa na celý chotkovský majetek, začali ostatní členové hraběcího rodu usilovat o postavení Rudolfa Karla pod kuratelu. V roce 1890 byl soudem označen za marnotratníka a zbaven veškerého majetku, který přešel na jeho mladšího bratra Emericha Chotka. Krátce před koncem svého života se Rudolf Karel Chotek oženil s mladičkou uherskou šlechtičnou Claudinou von Gudenus (1871 až 1949).

 Emerich Chotek (3. 12. 1833 Praha, zemřel 12. 4. 1911 Volšovy)

Druhorozený syn Jindřicha Chotka byl posledním vlastníkem Kačiny pocházejícím z rodu Chotků. Jelikož nemohl disponovat s rodovým pozemkovým majetkem, hospodařil od roku 1869 v Aigen u Salcburku. Situace se změnila v roce 1890, kdy po uvalení kurately na Rudolfa Karla Chotka stanul v čele chotkovského velkostatku. V roce 1869 uzavřel sňatek s Julií Henriettou Thun-Hohenstein (1848 až 1889). Jelikož z manželství nevzešel žádný potomek, rozhodl se Emerich odkázat novodvorskou část chotkovského dominia Quidovi Thun-Hohenstein, jenž byl synem jeho sestry Karoliny Chotkové (1846 až 1933), zatímco veltruský fideikomis převzal Emerichův mladší bratr Arnošt Chotek (1844 až 1927).

 Quido (Guido) Thun-Hohenstein (11. 2. 1873 Trento, zemřel 2. 3. 1955 Trento)

Nejstarší ze tří synů hraběnky Karoliny Thun-Hohenstein (rozené Chotkové) a Emanuela Maria Thun-Hohenstein (1836 až 1888). Poslední aristokratický majitel zámku Kačina. Když v roce 1911 zemřel Emerich Chotek, získal novodvorské panství jeho synovec Quido Thun-Honstein. Pokračující úpadek novodvorského velkostatku urychlila 1. světová válka a po vzniku samostatného Československa realizace první pozemkové reformy. Nepříznivý ekonomický vývoj umocňovala trvalá nepřítomnost nového majitele, který raději pobýval v cizině a o řešení hospodářských problémů projevoval minimální zájem. Ve dvacátých letech 20. století začal Quido Thun-Hohenstein odprodávat některé nemovitosti. Roku 1932 se dostala do konkursu zbývající část novodvorského velkostatku, včetně impozantní budovy zámku Kačina. Quidova životní pouť skončila v rodné Itálii v roce 1955.

Novinky
Ubytování v podzámčí Kačiny

Nabízíme celoroční ubytování v nově zrekonstruovaných apartmánech v prostorech bývalé kočárovny na zámku Kačina u Kutné Hory. Ubytování...

Léto na Kačině

  Léto na Kačině bude plné pohádek, divadelních představení a speciálních prohlídek zámku V době prázdnin jsme návštěvníkům připravili zaj...

Příměstské tábory na Kačině

Máte doma malého dobrodruha a přemýšlíte nad prázdninami? Přihlaste ho na příměstský tábor na Kačině. Děti stráví krásné dny v zámeckém pa...

VŠECHNY NOVINKY
Rychlý kontakt
Zámek Kačina,
Muzeum českého venkova
Svatý Mikuláš 51
28401 Kutná Hora

tel.: 327 571 170, 602 187 700
E-mail: nzm.kacina@nzm.cz