Databáze novinek

Velikonoce na zámku
zpět na seznam

Velikonoce na Ka?in? aneb vítání jara na zámku. Po dlouhé zim? p?ichází nejvýznamn?jší k?es?anský svátek - Velikonoce. Období bohaté na lidové tradice, které si spole?n? p?ipomeneme.  

Poj?me si p?ipomenout tradice a p?ivítat jaro!

V sobotu i v ned?li se m?žete t?šit na speciální velikono?ní prohlídky zámku.

Doprovodný program:

  • výstava tradi?ních velikono?ních symbol?
  • dílni?ky pro ve?ejnost (zvykoslovné pe?ení, malování kraslic a ptá?ci z p?írodnin; dílni?ky probíhají v sobotu a ned?li od 10 do 15 hodin)

Pokud si zakoupíte vstupenku na libovolnou zámeckou trasu, budete mít možnost si v našich dílni?kách vytvo?it dekoraci ?i si upéct n?co dobrého.

Vstup do dílni?ek bez vstupenky není možný.

 
Novinky
Ubytování v podzámčí Kačiny

Nabízíme celoroční ubytování v nově zrekonstruovaných apartmánech v prostorech bývalé kočárovny na zámku Kačina u Kutné Hory. Ubytování...

Léto na Kačině

  Léto na Kačině bude plné pohádek, divadelních představení a speciálních prohlídek zámku V době prázdnin jsme návštěvníkům připravili zaj...

Příměstské tábory na Kačině

Máte doma malého dobrodruha a přemýšlíte nad prázdninami? Přihlaste ho na příměstský tábor na Kačině. Děti stráví krásné dny v zámeckém pa...

VŠECHNY NOVINKY
Rychlý kontakt
Zámek Kačina,
Muzeum českého venkova
Svatý Mikuláš 51
28401 Kutná Hora

tel.: 327 571 170, 602 187 700
E-mail: nzm.kacina@nzm.cz