Databáze novinek

Velikonoce na zámku
zpět na seznam

Velikonoce na Ka?in? aneb vítání jara na zámku. Po dlouhé zim? p?ichází nejvýznamn?jší k?es?anský svátek - Velikonoce. Období bohaté na lidové tradice, které si spole?n? p?ipomeneme.  

Poj?me si p?ipomenout tradice a p?ivítat jaro!

V sobotu i v ned?li se m?žete t?šit na speciální velikono?ní prohlídky zámku.

Doprovodný program:

  • výstava tradi?ních velikono?ních symbol?
  • dílni?ky pro ve?ejnost (zvykoslovné pe?ení, malování kraslic a ptá?ci z p?írodnin; dílni?ky probíhají v sobotu a ned?li od 10 do 15 hodin)

Pokud si zakoupíte vstupenku na libovolnou zámeckou trasu, budete mít možnost si v našich dílni?kách vytvo?it dekoraci ?i si upéct n?co dobrého.

Vstup do dílni?ek bez vstupenky není možný.

 
Novinky
Kačina dokořán 4.4.2020

 V sobotu 4. dubna 2020 se zámek Kačina tradičně zapojí do celorepublikové akce Brány památek dokořán. Letos se trojice speciálních prohlíde...

Novinky pro sezónu 2020

 Zámek Kačina se pro návštěvníky otevře již v sobotu 28. března a v neděli 29.března. V sezóně 2020 Vás čekají nejen nové výstavy, ale také ...

Svatby na zámku Kačina v roce 2020

Začněte společnou cestu životem svatbou na zámku Kačina v magickém roce 2020. Jedna z nejkrásnějších empírových staveb v České republice nab...

VŠECHNY NOVINKY
Rychlý kontakt
Zámek Kačina,
Muzeum českého venkova
Svatý Mikuláš 51
28401 Kutná Hora

tel.: 327 571 170, 602 187 700
E-mail: nzm.kacina@nzm.cz