Zámek: Prohlídkové okruhy

1. okruh - expozice (bez průvodce)
 
Hospodářské zázemí pod schody

Ukázka života služebnictva, prohlídka prostorů odkud se zajišťoval chod celého zámku. Uvidíte zámeckou truhlárnu, dozvíte se, jak v 18. století fungovala zámecká lednice, kde se skladovalo dříví a jak se zámek vytápěl, kde a jak se do zámku přiváděla voda a jak se na zámku pralo a žehlilo, kde se připravovaly pokrmy, skladovaly potraviny, také se dovíte v datech a číslech informace o stavbě zámku a svou individuální prohlídku (bez průvodce) zakončíte v zámecké konírně, která je netradičně umístěna ve sklepení zámku. Součástí suterénu zámku je také expozice Mlýny na Novodvorském panství.

   

Výstavní patro

Expozice: Království včel, Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků

Výstavy: Co prozrazují venkovské stavby, Epifyty-rostliny vzdušných zahrad, Obraz zemědělství v socialistickém realismu 

 


2. okruh - Zámecké interiéry - prohlídky v každou celou hodinu

Historie hraběcího rodu Chotků, Chotkovská panství, informace o staviteli zámku Janu Rudolfu Chotkovi, jeho rodině a majitelích zámku, 13 empírových komnat, život a zvyky hraběcí rodiny Chotků

3. okruh - Chotkovská knihovna, divadlo, galerie, kaple - prohlídky v každou sudou hodinu - v 10, 12,14,16 hod

Unikátní chotkovská knihovna -odkaz Jana Rudolfa Chotka a jeho potomků, věda, umění, kulturní život a divadlo na Kačině, obrazy Šrobárovy sbírky, vstup do nedostavěné zámecké kaple

4. okruh - Zámecký park a oranžerie- prohlídky v každou lichou hodinu - v 9, 11, 13, 15 hod

Procházka a informace o vzniku a vytváření rozsáhlého přírodně krajinářského parku na Kačině, využití okrasné a užitkové části parku, zajímavosti o arboretu, o vysazování cizokrajných dřevin na Kačině, využití vodních ploch, které byly součástí zámeckého parku, návštěva oranžerie a bylinkové zahrádky.

5. okruh - Animační a lektorské prohlídky

 

Speciální prohlídky na objednání:

6. okruh - Reprezentativní komnaty a chotkovská knihovna - speciální zkrácená prohlídka pro seniory

Vybrané reprezentativní komnaty, výklad zaměřen na stavitele zámku, jeho rodinu a potomky, na historii Kačiny, zajímavosti ze života šlechtického rodu Chotků. Návštěva klasicistní kačínské knihovny, vystavěné ve stylu antického paláce moudrosti, odkaz Jana Rudolfa Chotka a jeho potomků, historie knihovny, ukázka ex libris, zmínka o vybraných knihách z kačinského knižního fondu.


7. okruh - VIP Prohlídka: Půda a lázeň - max. 8 osob

Unikátní možnost navštívit zámeckou půdu a shlédnout nejvyšší prostory zámku, pohybovat se nad reprezentativní části interiéru, jako je například taneční a kulečníkový sál. Zajímavosti o stavbě a konstrukci zámku. Možnost navštívit zámeckou lázeň -sejít naopak do suterénu v zámku a shlédnout zámecké koupele ještě před rekonstrukcí.

Fotogalerie
Rychlý kontakt
Zámek Kačina,
Muzeum českého venkova
Svatý Mikuláš 51
28401 Kutná Hora

tel.: 327 571 170, 602 187 700
E-mail: nzm.kacina@nzm.cz