Zámek: Zámecký park

Zámecký park

Je přístupný po celý rok bez poplatku.

Zámecký park na Kačině je starší než samotný zámek. Již roku 1789 v souvislosti s přípravou staveniště zámku byla provedena řada terénních úprav a položeny základy parku. Projekt kačinské zámecké zahrady vypracoval významný vídeňský botanik N. J. Jacquin (1727-1817), ředitel císařské zahrady v Schrönbrunnu. Původní dubiny a bory byly v kačinském parku postupně doplňovány dalšími druhy dřevin. Od počátku 70. let 18. století sem Chotkové nechali dovážet a vysazovat cizokrajné dřeviny. Tak se na Kačinu dostaly tyrolské modříny, ale i kaštanovníky, akáty či pinie nebo moruše.


Zámecký park na Kačině však počátkem 19. století postupně získával jinou podobu díky drobným zahradním stavbám, které vtiskly anglickému parku romantický ráz. V parku byly budovány letohrady, klidná zákoutí na Kamajce a Libuši, zřizovány umělé ostrůvky na rybníku, vysazovány aleje atd. Na přelomu 18. a 19. století vzniklo přímo na Kačině také zahradnictví, ve třicátých letech 19. století tu byla vystavěna i oranžerie. Zahradnictví sloužilo k zásobování zámku květinami, schraňovalo také citrusy a další exotické rostliny v zimním období. Dodávalo na zámecký stůl i čerstvé ovoce a zeleninu. Dnes je součástí parku i skleník a zahrada léčivých rostlin. V zahradě najdeme více než stovku botanických druhů rostlin, pěstovávaných již od středověku v klášterních zahradách či v zahradách lékárníků.

Naučná stezka

V červnu roku 2017 byla slavnostně otevřena naučná stezka zámeckým parkem. Na trase dlouhé necelý 1 km je instalováno 10 informačních panelů. Každý z nich obsahuje zajímavé a poučné povídání o fauně a flóře, která se v této oblasti vyskytuje nebo v minulosti vyskytovala, charakteristice krajiny či historii území. Oblast zámecké obory zahrnuje několik zásadně odlišných biotopů, které jsou na jednotlivých zastaveních stručně charakterizovány. Panely naučné stezky zaujmou nejen svým odborným výkladem, ale také grafickým provedením s množstvím zajímavých fotografií fauny a flóry.

 Naučná stezka Ze života hmyzu

Nová naučná stezka Ze života hmyzu hravou formou přiblížuje malým i dospělým návštěvníkům ohrožené druhy hmyzu, které v našem parku naleznete. Kačinský park je vyhlášen jako přírodní památka a je součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu. Projekt je podporovaný grantem z programu TPCA ? Pro zelené Kolínsko. Naučnou stezku naleznete nedaleko zámecké oranžerie. S dětmi pak můžete objevovat hmyzí obyvatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nově jsme pro Vás nainstalovali zabydlený čmelín. Čmeláky můžete pozorovat v našem zámeckém parku.

Za poskytnutí čmelínu a čmeláčího hnízda děkujeme Výzkumnému ústavu pícninářskému, s.r.o. v Troubsku, kde se již 30 let věnují laboratornímu chovu čmeláků. Ve snaze omezit dovoz nepůvodních čmeláků do České republiky zde byl zahájen před několika lety prodej Českého čmeláka. Více na www.ceskycmelak.cz
 
 
Fotogalerie
Rychlý kontakt
Zámek Kačina,
Muzeum českého venkova
Svatý Mikuláš 51
28401 Kutná Hora

tel.: 327 571 170, 602 187 700
E-mail: nzm.kacina@nzm.cz